2017. május 10., szerda

Isteni Irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az Irgalom Anyját adtad nekünk Bízunk benned!Isteni Irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát,
mint az Irgalom Anyját adtad nekünk
Bízunk benned!Ne félelemből, mert az gyávaság, de hittel, és hűséggel a világosságot keresni, és követni.
Az önmagában is izgalmas összefüggés, hogy azt, aki nem hisz, azt az Ige fogja elítélni, az utolsó napon, de, az, aki hisz, az máris átment az örök életre (Jn 5,24)!
Mindezt a hit, és az Ige cselekszi! Vagyis: Isten és Ember alkotta közösség teljesíti ki a szeretet hatalmát! Ez Isten szándéka, hogy az Emberrel közösségben teljesedjen a teremtés.
Ha e világi szemmel szemlélem a mai Igét, akkor azt mondhatom, hogy ijesztő, fenyegető szavakat használ az Írás, amikor ezeket olvasom, hogy ítélet, megvetés, parancs.
Ugyan, hogy gondolhatom e szavait Jézusnak fenyegetésként, amikor abban a környezetben hangoznak el e szavak: „nem azért jöttem, hogy a világot elítéljem, hanem hogy megmentsem a világot”! Ebben a környezetben illendő, hogy Jézusból kiindulva, Vele megélt közösségből hallgassam Őt! Úgy értem, hogy figyelmeztetni akar arra, hogy Isten részéről, fel se merüljön bennem, az engem elutasítás gondolata. Ha mégis ítélet alá esem, akkor az azért történhet meg, amiért én szándékosan, szándékossággal elutasítom, vagy figyelmen kívül hagyom, tiszteletlenül érdekeimet tanítása ellenében érvényesíteni igyekszem, e világi javaim céljából. Jézus maga mondja azoknak, akik nem vállalnak Vele közösséget, hogy ugyan mit akar, mit vár Istentől az, aki maga, e világban érdemeket szerez. Annak már megfizettek, éppen ezért Istentől ne várjon azon felül még jutalmat.
Isten a szeretetről nem tud lemondani, és nem is akar. Szeretetből van, és szeretetből irgalmas, könyörületes és hosszan tűrő. Teremtése a szeretet műve, ami örök, állandó, és pazarlóan nagyvonalú. Ami, illetve, Aki ellen, aki vét, magát ítéli el! Mert a szeretet ellenében cselekszik. A Szeretet az Élet, a szeretet hiánya az Élet elutasítása. Jézus erről tanúskodik, erről tanít bennünket, és próbálja értelmünket átformálni, hogy ne félelemből legyenek a tetteink, hanem szeretetből. Hát add nekem Istenem, hogy ne csupán értsem ezt a logikádat, hanem életemmé legyen! Ámen


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése