2017. május 12., péntek

A pápa a Vatikáni Csillagvizsgáló konferenciája résztvevőinek: ne féljünk a tudományos felfedezésektőlA pápa a Vatikáni Csillagvizsgáló konferenciája résztvevőinek: ne féljünk a tudományos felfedezésektől


Ferenc pápa a Vatikáni Csillagvizsgáló által rendezett konferencia tagjaival

Az egyház sohase féljen a tudományos felfedezések újdonságaitól – hangsúlyozta Ferenc pápa a Vatikáni Csillagvizsgáló által szervezett tanácskozás résztvevőinek. A feketelyukakról, a gravitációs hullámokról és a tér-idő egyediségéről szóló konferencia tagjait május 12-én délelőtt, fatimai útja előtt fogadta a pápa a vatikáni VI. Pál kihallgatási aula kistermében. A tudományos összejövetel Georges Lamaître prelátus, belga kozmológus örökségének állított emléket. Őt tekintik a Big-Bang elmélet atyjának. 1960-tól 1966-ig, haláláig a Pápai Tudományos Akadémia igazgatója volt.
A világegyetem tér- és időbeli végtelenségében mi emberek elcsodálkozunk és kicsinek érezhetjük magunkat. A pápa Albert Einstein szavait idézte, aki szerint mondhatjuk azt, hogy a világ végtelen misztériuma annak megértésében áll.
Alázattal el kell fogadni a tudományos felfedezések újdonságát
Ez a megállapítás hangsúlyozza, hogy a világegyetem létezése és megértése nem a káosz vagy a véletlen eredménye, hanem az isteni Bölcsességé. A pápa buzdította a Vatikáni Csillagvizsgálót, hogy félelem nélkül tartson ki az igazság kutatásában. Sosem kell félni az igazságtól vagy bezárkózni zárt álláspontokba, hanem teljes alázattal el kell fogadni a tudományos felfedezések újdonságát. Az emberi ismeretek perifériái felé haladva, hiteles istenélményben részesülhetünk, ami képes betölteni a szívünket.
Lamaître prelátus, a tudomány és a hit közötti kreatív harmónia példája
Ferenc pápa rámutatott, hogy a világegyetemet érintő témák alapvetően fontosak a tudomány, de a teológia számára is. Megemlékezett Lamaître prelátus alakjáról, valamint az egyházra és a tudományos kutatásra hagyott hatalmas örökségéről. A katolikus pap és a kozmológus kettős szerepében Georges Lamaître prelátus a tudomány és a hit között húzódó véget nem érő kreatív feszültségben mindig éberen védte a módszertani különbségtételt a tudomány és a teológia területe között. Bár ezek eltérő kompetenciaterületek, mégis harmonikus egységet alkottak életében. Már Aquinói Szent Tamás műveiben is jelen van ez a különbségtétel, amely a rövidzárlatok létrejöttétől óv, amelyek ártalmasak lehetnek a tudomány és a hit számára is – zárta beszédét Ferenc pápa a Vatikáni Csillagvizsgáló által szervezett konferencia résztvevőihez.
 
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése